Опубликовано: июнь 10, 2022

Кин Гои Чак Дай Биу Дай Хой Юнг:

Sự kiện hằng năm của chung ta lại sắp diễn ra theo hình thức gặp mặt trực tiếp!

Đã qua lâu rồi và chúng tôi vô cùng vui mừng xin mời bạn tham gia Đại Hội Đồng Năm 2022 của SEIU 503 vào mùa hè này.

Hãy đánh dấu trải nghiệm thú vị này vào lịch của bạn. Sự kiện diễn ra ở Портленд Từ thứ năm, ngày 11 tháng 8 ến chủ nhật, ngày 14 tháng 8. bạn sẽ lại ược giao lưu với các ại biểu, thảo luận về n. Đ lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta nhóm họp nên chúng tôi rất mong ược gặp mặt ể ị ịnh hình các ưu tiên của leên đ đ ịnh 2 nănh tớu

Một điểm mới của năm nay là chúng ta sẽ tổ chức Đại Hội Đồng ở dạng sự kiện kết hợp nhằm đảm bảo các đại biểu trên toàn tiểu bang dễ tiếp cận sự kiện nhất có thể, kèm theo một số chương trình đào tạo, hội thảo và cac phần được cung cấp trực tuyến. Нгои Р.А., Н.Х. КОМ МАТАМИММАММАМА ТРЕНГА ЧЕЙ ЧЕГА СЕЙУ 503 МАКАКАКА

Thời gian đăng ký sắp bắt đầu. Cho đến thời điểm đó, hãy chuẩn bị sẵn sàng Vùng Dậy. Джоан Кет. Đấu Tranh. Тонг Луи.