Опубликовано: декабрь 7, 2023

Đại Hội Đồng Năm 2024

Кхач Сан Хилтон и Трунг Там Тхань Фу Портленд, Орегон

Đại Hội Đồng Năm 2024 (cơ quan quản lý tối cao của SEIU 503) с nhóm hup tại Khach Sạn Hilton и Trung Tâm Thành Phố Portland сегодня 1 День 4 8 дня 2024 года. Лам Тхань Вьен ва Чо Туч й бан са Ды Хой Дынг Сой Дэц Хэп Луч Вао Мт Тхи Дийм Trước Кхи Дай Хои Đ Очень хорошо.

Thành viên của tất có sublocal trực thuộc SEIU 503 sẽ bầu ra những đại biểu có quyền biểu quyết trong Đại Hội Đồng trong cac cuộ c bầu cử i sublocal vào những tháng tới. Если вы находитесь на местном уровне, это не значит, что вы хотите, чтобы вы знали, где вы находитесь, где вы находитесь, где вы находитесь, где вы находитесь. п. Cac thành viên trong Ban Giám Đốc – viên chức toàn tiểu bang, Giám Đốc và Trợ Ly Giám Đốc – tự động đóng vai trò là đại biểu Đại Hộ и я не знаю, как три раза запретить это сделать, но это не так.

Hãy xem Sơ Đồ Bầu Cử Cấp Local trên trang web của chúng tôi tại bit.ly/503Elections24 để biết thôngtin chi tiết về các cuộc bầu cử tại sublocal c а запрет. Chung tôi sẽ ăng trên trang web khi có thông tin mới và cập nhật về Cuộc Bầu Cử cũng như Đại Hội Đồng.

 

Нго Куйет Коа Дхи Хой Донг

Nghị quyết của Đại Hội Đồng là phiên bản dự luật của SEIU 503 и mọi thành vien trong liên đoàn của chúng ta đều có quyền l ập фар. Để được Đại Hội Đồng xem xét, nghị quyết phải được đệ trình thông qua hành động chính thức của một sublocal, Ban Giám Đ У них есть Бан Тхонг Трук, который может помочь Куй Чо и Лиен Доан. Чонг Чонг Хоп Мут сублокальный Кхонг Тан Тхань Нгх Куйет được đề Сюет, Нгои Бьен Су Нгхо Куйет Có Thể đệ Trình Nghị Quyế t đó lên Ủy Ban Xét Duyệt Nghị Quyết sau khi có được chữ ký của năm mươi (50) thành viên đang hoạt động . Các viên chức của sublocal có trách nhiệm hỗ trợ thành viên trong quá trình soản thảo nghị quyết. Bảo trợ nghị quyết cũng có nghĩa là không thể tìm ra giải pháp thỏa đáng hoặc quan điểm được bày tỏ về một so cố hoặc v ấn đề bằng bat kỳ hành động nao ngoài hành động của Đại Hội Đồng.

 

Nghị quyết được đề xuất phải có chủ đề tom tắt mục đích một cách ngắn gọn nhất có thể. Nghị quyết đó phải bắt đầu bằng một hoặc nhiều đoạn văn “Xét rằng” mo tả lý do liên đoàn nên hành động, thay đổ я хочу, чтобы это было điều gì đó и kết thúc bằng «Để Giải Quyết» – hành động được đề xuất. Nghị quyết được đề xuất chỉ được đề cup đến một chủ đề và những vấn liên quan. Để được xem xét kịp thời, nghị quyết phải được đệ trình lên y Ban Xét Duyệt Nghị Quyết it nhất 90 ngày trướ c khi Đại Hội Đồng nhóm họp. Бан Гиам Đốc có thể gửi nghị quyết tối đa 30 trước khi Đại Hội Đồng nhóm họp. Тео Луч Трин, Онг Сын Хоп в Тху Сау, 2 восьмого числа 8 года. y Ban Thường trực có tên trong Quy Chế của chúng ta và những nghị quyết có chữ Ký của ít nhất 2024 thành viên đang hoạt động Phải được đệ trình trước ngày 50thánh 3 năm 5. Lien Đoàn của chung ta s ẽ tổ chức các cuộc hội thảo về soạn thảo nghị quyết vào ngày 2024 24 мая 1 года, 2024:5 будет 30 января 27 года в 1:2024.

 

Hãy xem Quy Chế Của SEIU 503, Điều IX – Đại Hội Đồng để, если вы хотите, чтобы они были в сети:

www.seiu503.org.

 

 

Сок Мун Хань Донг Куа Тхань Вьен:

Đạt Được Hợp Đồng Tốt Hơn cho Nhân Viên Lĩnh Vực Công và Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nha

В ролях: Мелисса Унгер, Гиам Дыу Хань SEIU 503

 

Khẩu hiệu của chúng ta là «Sát Cánh Bên Nhau Để Mạnh Mẽ Hơn» и Diều nay Càng đúng Hơn Bao giờ Hết Khi Các Thanh Viên đoàn Kết Cùng nhau đấu tranh để đạt được những hợp đồng lớn.

Chúng ta đang ở thời điểm mà các liên đoàn đang phát triển phổ biến hơn bao giờ ht trong luch sử gần đay. Cac liên đoàn đang đạt được những thắng lợi to lớn trên khup cả nước: có thể kể đến một s liên đoàn như United Auto Work Например, United Parcel Service (UPS), когда вы находитесь в Голливуде, вы можете пойти куда-нибудь, чтобы увидеть, как это происходит. Kaiser Permanente sau khi đình Công – это все, что вам нужно, чтобы получить больше информации. Чонг Бои Конь Тхи Чонг Лаосский Донг Вун Кон Тхот, так что это Лиен Джоан ва Мок Лонг Нгоаи ТАМ Кием Соат ở các cong ty, những người lao động nay đã tập trung vào việc đạt được mức lương và điều kiện làm việc это не так.

Tại SEIU 503, chúng ta đã đạt được một số hợp đồng tốt nhất trong nhiều thập kỷ cho nhân viên tiểu bang: mức lương theo Чи Пхи Синь Хоут Док Танг Лен ва Нхиу Лу Ич Хак; một hợp đồng dành cho nhân vien cham soc tại nha và nhân vien hỗ trợcá nhan, khong chỉ tăng lơng rất xứng đáng mà còn khen thưởng cho những nhân vien làm việc lau nam thông qua thang lương. Если вы не знаете, как это сделать, вы можете сказать, что это очень важно. Ханг Нгхин Тхань Вьен đã tham dự các cuộc mittinh của người lao động (ngay cả khi trời nắng nóng), có mặt đông đảo tại các sự ki Когда ты знаешь, что это такое, тхам ду как куук биу тин труен ба стринги тин трен тоан тиу банг, мок транг пхук мау тим кхи джи лам ва гои повесить nghìn по электронной почте đến những người ra quyết định để yêu cầu họ tăng lươ нг đang kể cũng như đáp ứng các ưu tiên khác.

Чунг та Анянь Тхонг Луи Тонг как Чиен Дач Най Нхо Су Хань Донг Ца Чак Тхань Вьен. Кхи хин Дьен и Джоан Кет Лу, Чунг Та Хоп Тхань Мот Лук Лыонг Вонг Мун Хонг Тхо Ксем Тхонг. Пан Лан До Конг Нхон Ронг Чунг Та Ко Кюен Лук и как Тхань Вьен су Тьеп Ток Лен Тьонг Чо Дун Кхи Дэт Дц Мут Тха Тхун До Кьен Трен Бан Тхонг Лонг Ма Кац Тхань Вьен Ко Тхо Нг Хо.

В SEIU 503, chúng ta la bộ phận của một cộng đồng luon hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau. Тин Бунг Хоу най Кхонг Нхонг Гюп Чун Та Кьет Там Хон Ма Кон Тру не хон Вой Тư cách là những người lao động và m ột Liên Đoàn. Bong cách tích cực tham gia vào lien đoàn, chung ta tạo dựng moi quan ho, chia so kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Действительно, chung ta cho thế giới bên ngoài thấy rằng chung ta sẽ đấu tranh vì lẽ phải cho người lao động ở Орегон.

Бонг Со но Лук Ка Минь, Чунг Та Ко Тхи Гои Тхонг Диеп Мун Мо Той Чак Чо Лао Донг, Ксай Донг Ву Тхо Тхонг Люнг Вунг chắc, đề cao tiếng noi của tập thể minh và thúc đẩytinh thần đoàn kết. Кхи Доан Кет Лай, Чунг Та Дэт Дыц Нхонг Хоп Днг Ма Нгои Лаос Дэнг Монг Муэн Ва Сунг Данг Ко Дец Хай Дунг м ột tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

 

Các Khóa Đào Tạo Dành Cho Nha Lanh Đạo Thành Viên

Бан có đang can nhắc việc trở thành một nhà lãnh đạo được bầu chọn của Lien Đoàn, chẳng hạn như người đại diệ В местном масштабе, где вы живете, где живете, где живете? Những cuộc bầu cử nay phải có hướng dẫn và quy tắc nhất định.

Hãy tham gia 1 trong 2 khóa đào tạo sap tới trên Zoom để biết cách thực hiện quy trình nay và tìm hiểu quy tắc bầu cử người đại Дин сублокальный.

Нам, 14, 12, 5:30, а затем 7:30, 6, 1, 10:00, XNUMX:XNUMX.

У вас есть электронное письмо, в котором вы можете сказать, что это тонг олово, и что это такое.

 

Тонг Кет Нам 2023

Các Thành Viên Của Seiu Local 503 Đạt Được Những Hợp Đồng Mang Tinh Lịch Sử, Thành Lập Tổ Chức Cho Các Điều Dưỡng Viên

Нхан Виен Тиу Банг

Sau nhiều tháng đàm phán, nhóm thương lượng cấp tiểu bang của Lien Đoàn đã đạt được một hợp đồng mang tính lịch sử có th Мне 2, а 7, и 8, и XNUMX, и виен, и пхиу, и XNUMX. hộ việc phê chuẩn.

Các điều chỉnh về chi phí sinh hoạt (COLA) sẽ mang lại mức lương cạnh tranh và la một bước tiến lớn hướng tới giải quyết cu Он был в Орегоне. Đầu năm nay, Liên Đoàn đã công bố nghiên cứu cho thấy các cơ quan nha nước đang phải đối mặt với tỷ lệ nghỉ việc cao và около 9.000 за три часа и все, что нужно, чтобы сделать длинный шаг.

«Đã có những luc thọng nhưng cuối cùng thi chúng ta cũng được một trong những thỏa thuận tốt nhất trong nhiều thập kỷ dà nh cho nhân viên tiểu bang, theo đó nhân viên sẽ nhận được tiền ngay khi có thể», Ибрагим Кулибали (đồng chủ tịch nhóm thương lượng) cho biết.

Долгое время это было 13 – 24%, 2 раза – это было так, как будто это было баном. Mức tăng nay bao gả mức điều chỉnh chi phí sinh hoot 13,05%, đay là mức cạnh tranh nhất и Tây Bắc Thái Binh Dương.

«Nhóm đã đạt được Thắng Lớn về Các vấn đề mà Chúng Ta khong Thấy Ban Lanh đạo Có Bất Kỳ động Thái Nào Nay Từ đầu», Остин Фолнаги (Dồng chủ tịch nhóm thương lượng) cho biết. «Chung ta quyết tâm đảm bảo tiểu bang biết rằng cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng của nhân viên tiểu bang là tăng lư онг данг ко чо нхан вьен, тоо ра мой тренг лам вик ан тоан хон, конг бонг хон и гип чунг та типп tục xây dựng sức mạnh liên đoàn».

 

Нхан Вьен Вьен Дунг Лао

Как Дьеу Дунг Виен Тхук Хань Ко Гиуи Пхеп Хан Нгхо Коа Авамере (LPN) đã thành lập tổ chức, gia nhập Lien Đoàn của chúng ta và đạ t được hợp đồng đầu tiên! Это LPN, где вы можете получить доступ к LPN в штате Орегон.

Как Ньян Вьен Вьен Дыонг Лао, вы транх ва нам, нет, это не так, но это не так, как нгхиоп и Авамере, но гом нхонг ча м соц виен муи вао нгхо, чуйен, пхеп, хань, чо, как и три LPN, чуйен, хоа, тео, хоп Донг.

Итак, повесьте LPN на тронг, чем на Вьен Чонг, где есть Динь Лиен Доан, который был чунг та. Họ sẽ được hưởng đầy đủ các quyền cũng như phúc lợi của liên đoàn, chẳng hạn như dịch vụ chăm soc sức kh ỏe tốt hơn nhưng có mức phí rẻ hơn, tiền thưởng dành cho người làm tăng ca và người có thâm niên cũng như các bien pháp bảo vệ an toàn mang tính đột phá.

 

Ня Кунг Кап Доч Ву Чам Сок Той Ня

Các nha cung cấp dịch vụ chăm soc cũng đã bỏ phiếu phê chuẩn hợp đồng của họ vào Tháng 11, bao gồm một ố ưu tien như t Если 1,73 доллара будет в 1 января 2024 года, то это будет очень важно, если вы хотите получить больше денег. Лам Тхэм Ги, Тханг Ланг Сы, Кхен Тхонг Чо Нхунг Нхан Вьен, Лам Вик, Ляу Нам, ВВ

«Дай ля мут тронг хонг хоп дьонг тьт ма чунг та джут дак кти кхи тхань луп то чук нянь вьен чам соц таи нха ở Орегон», Пэтти Фалькенштейн (Dồng chủ tịch nhóm thương lượng) сейчас. «Мои гиай пхут хои хоп вуи бан Лан Дэо, ты знаешь, что такое хун тханг, но это не ва ц нхонг Люк Тыонг Чонг Нх ng kiệt soc, đều đã được đền đap bằng thành quứng đáng».

«Чунг та Тхонг Лю в Нхонг Вон Ма Чун та Вонг олово ринг мин су Дэт Док: Лун цао хон, пхом гиа ва соу тон тр ọng dành cho nghề nghiep của minh», Кристал ДеЖарнак (Dồng chủ tịch nhóm thương lượng) Чиа да.

 

Tính đến thời điểm phát hành ấn phum noy, các thành viên giáo dục đại học và Hệ Thống Trường Công Lập Portland vẫn chưa đ Это được thỏa thuận dự kien về hợp đồng.

SEIU 503

ТОНГ БАО БОУ КỬ

TIẾNG NÓI

SEIU 503 là một liên đoàn dân chủ, do thành viên điều hành gom 70.000 người làm việc với tư cách là nha cung cup dịch vụ chăm soc Хоц Лам как Конг Вик Дач Ву Конг Тонг Тиу Банг. В 2024 году, в 700 году, 2 дней в году, в три года, в Бан Гиам Док, вы можете выбрать сублокальный и виен chức в этот момент взрыва. Những người nắm các vai trò nay sẽ định hình cong việc của Lien Đoàn trong XNUMX năm tới khi chúng ta bắt đầu thương lượng nh Если вы хотите, чтобы это произошло, вы должны сделать это, чтобы сделать это в три раза.

Ứng cử và bỏ phiếu trong cuộc bầu chọn Lien Đoàn la cách tốt nhất để ban định hình đường lối phát triển cho Lien Đoàn của chung ta. Tiếng noi của Ban Rất quan trọng. Привет, Лен Тианг чо cuộc đấu tranh của chung ta.

Hãy xem phần bầu cử ở bên trong để biết thông олово về cuộc bau cử vien chức trong mỗi nhóm thuộc lien đoàn của chung ta. Чунг той хуен кхич бан транх cử và bỏ phiếu.

Если это олово, действительно, чашка SEIU503.org/WeAre503

 

Salem

1730 Коммерческая улица ЮВ

Салем, ИЛИ 97302

 

Портленд

525 NE Орегон ул.

Портленд ИЛИ 97232

 

Изгиб

925 SE Second St, Suite C

Bend, Орегон 97702

 

Евгений

488 E 11th Ave Ste 200

Евгений ИЛИ 97401

 

Пендлтон

920 SW Frazer, Ste 120

Pendleton ИЛИ 97801

 

Медфорд

ВАН ФОНГ МУИ СУП РА МОТ!

 

Корваллис

Адамс Холл в ОГУ

606 SW, 15-я улица, комната 109

Corvallis, OR 97331

(Đây không phải là địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện. Hãy gửi thư bưu điện đến văn phòng tại Salem)

 

LIÊN HỆ VÚI CHÚNG TÔI

 

1.844.503.7348

@SEIU503

@SEIULOCAL503

 

ЧУНГ ТА ЛА 503

БОН ТРОНГ: Тонг Бао в Đề Cử в Bầu Cử Cấp Sublocal

12 ноября 2023 г.

 

 

Куен как Тхань Вьен Лиен Доан и Трак Ньим как Вьен Чук

Đạo Luậ Về Báo Cáo и Cong Bố Thông Tin Về Quản Lý Lao Động (LMRDA) đảm bảo một số quyền cho các thành viên liên đoàn và đ ề ra một so trách nhiệm đối với vien chức lien đoàn. C Tiêu Chuẩn Quản Lý Lao Động (OLMS) thực thi nhiều điều khoản trong LMRDA, còn các điều khoản khác (chẳng hạn như bản tuyên bố) về quyền) chỉ được phép thực thi bởi các thành viên liên đoàn thông qua vụ kien riêng tại это может произойти.

 

Куен Коа Тхань вьен Лиен Доан

 

Бан Туен Бо Во Куен – Тхань вьен Лиен Доан:

 • có quyền binh đẳng trong việc tham gia các hoạt động của liên đoàn
 • có quyền tự do ngon luận và hội họp
 • có tiếng noi trong việc đề ra hội phí, lệ phí và danh giá
 • được bảo vệ về quyền khởi kiện
 • được bao vệ khỏi các hình thức kỷ luật khong đúng đắn

 

Бан Сао Чаа Тхоа Тхуан Тхыонг Лонг Туп Тхи – Тхань вьен лиен Доан ва Нхан вьен Кхонг Тхук Лиен Донг Ко Кюен Нхун Хоц Кьом Тра Бан Сао Ка Тха Тхуан Тхонг Лонг Тп Тхо.

 

Бао Као - Как лиен Доан Пхи Нэп Бао Као Тхонг Тин Бан Доу (Mẫu Đơn LM-1), Бан Сао Джиу Лу ва куй чу, cũng như Бао Као Тай Чин Тхонг ниен (Mẫu Đơn LM-2/3/4) чо ОЛМС. Cac liên đoàn phải cung cấp báo cáo cho thành viên và cho phép thành vien kiem tra hồ sơ hỗ trợ vì lý do chính đán. Cac báo cáo là thông Tin Công Khai и Ban Sao Có Trên Phòng Công Bố Thông Tin Trên Интернет с OLMS на www.union-reports.dol.gov.

 

Các Cuộc Bầu Cử Viên Chức – Thành viên Liên Đoàn có quyền:

 • đề cử ứng vien vào chức vụ
 • баллотироваться на выборах
 • Бо Пхиу Кин
 • Phản đối việc tiến hành bầu cử

 

Cach Chức Viên Chức – Thành viên liên đoàn cấp Местный có quyền thực hiện quy trình thích hợp để cách chức một vien chức đã bầu nhưng có hà nh vi sai trái nghiêm trọng.

 

Ủy Thác – Chỉ cơ quan mẹ mới được phép y thác cho Liên Đoàn vì những lý do được quy định trong LMRDA.

 

Cấm Một Số Hình Thức Kỷ Luật – Một liên đoàn hoặc bất kỳ vien chức nao của liên đoàn đó khong được phạt tiền , бай нхиум хокк луут мот тхань вьен ви нгау дьо тхик хиен бат ко куйен нао тео LMRDA.

 

Cấm Hành Vi Bạo Lực – Khong ai được phép sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ luc hay bạo luc để cản trở thành vien lien Это очень важно для LMRDA.

 

Трах Ньим Куа Вьен Чук Лиен Доан

 

Cac Biện Pháp Bảo Vệ Tài Chính – Viên chức liên đoàn có nhiệm vụ quản lý quỹ và tài san của liên đoàn chỉ vì lợi ich của li И это было так, как это было, когда я держал Тео Дью, Лу, который мог бы сделать это. Viên chức/nhan viên của liên đoàn tham ô hoặc biển thủ quỹ/tài sản khac của liên đoàn là phạm tội liên bang và có thể b ph ạt tiền và/hoặc phạt tù.

 

Ràng Buộc – Viên chức hoặc nhan viên liên đoàn xử lý quỹ hoặc tài sản của lien đoàn phải bị ràng buộc để bao vệ lien đoàn của họ khỏi bị thiệt hại nou liên đoàn đó có tài sản và các khoản thu tài chính hằng năm vượt примерно 5.000 долларов.

 

Бао Као Коа То Чук Лао Донг – Вьен Чук Лиен Доан Пхи:

 • nộp báo cáo thông tin Ban đầu (Mẫu Đơn LM-1) и báo cáo tài chính thường niên (Mẫu Đơn LM-2/3/4) cho OLMS
 • Лу Гиу Хо Сой Кон Тхонг это не 5 дней назад Хак Минь Кац Бао Цао

 

Báo Cáo Của Viên Chức – Viên chức và nhân viên của liên đoàn phải nep báo cao liên quan đến mọi khoản cho vay và phúc lợi (hoặc m) ột sốlợi ich tài chính) mà họ được nhận từ chủ lao động có nhân viên mà lien Это было хоу, когда Динь ва как доан нгхип гиао далч вуи лиен, это хоан.

 

Куок Боу Ку Вьен Чук – Лиен Доан Пхи:

 • tổ chức bầu cử viên chức liên đoàn cấp local theo hình thức bỏ phiếu kín it nhất 3 năm/lần
 • tiến hành các cuộc bầu cử định kỳ theo hiến pháp và quy chế của họ và lưu giữ tất cả hồ sơ trong 1 năm
 • Gửi Thông Báo Bầu Cử Qua đường Bưu điện cho Mọi Thành Viên ít nhất 15 ngày Trước cuộc Bầu Cử
 • tuân thủ yêu cầu của ứng viên về việc phát tài liệu liên quan đến chiến dịch
 • khong sụng quỹ hoặc nguồn luc của lien đoàn để quảng bá cho bat kỳ ứng vien nao (đồng thời không được sử do ng quỹ hoặc nguồn lực của chủ lao động)
 • cho phép ứng viên có người giám sat cuộc bầu cử
 • cho phép ứng vien kiểm tra danh sách thành viên liên đoàn 1 lần trong vong 30 ngày trước ngày bầu cử

 

Cac Giới Hạn về Nắm Giữ Chức Vụ – Người bị kết an về một số tội danh sẽ không được giữ chức vụ viên chức li В этот день, когда вы встретитесь с нами, вы получите скидку 13 дней.

 

Кхоан Чо Вай – Một liên đoàn không được phép có khoảcho vay chưa trả có tổng trị giá vượt quá $ 2.000, который можно купить за XNUMX долларов Но это не так.

 

Tiền Phạt – Một liên đoàn không được trả tiền phạt cho bat kỳ viên chức hoặc nhan viên nao bị kết tềcố ý vi phạm LMR ДА.

 

Привет, Гия Нхоп Конг Донг Нхом Хоп Кин, как SEIU!

SEIU 503 là một liên đoàn đa dạng về sắc tộc nhằm tôn vinh các nền văn hoa khac nhau; Чунг та то ра хонг гиан тхонг куа как нхом хоп кин, но не как тхань вьен, но это не так.

 

Cac thành viên trong nhóm hup kín giup chúng toi có them thông Tin để thực hien những cong việc liên quan đến chính trị, bầu cử, khí hậu và các cong việc khac liên quan đến chính sách mà có tac động đến nhóm của họ. Cac nhóm họp kín dẫn dắt hoạt động quan sat của lien đoàn chúng ta về các sự kien như Tháng Lịch Sử Người Da Đen, Ngày Cự Chi Ан Бинь, Лу Хой Нгои Чот (Dia de los Muertos), vv

 

Cac nhóm họp kín ca chúng ta bao gồm AFRAM (Нгои Му Гоц Пхи), Нгои Бан Да, ADPI (Нгои Дан Донг, Нгои Чау) Á và Desi), Нгои Ко Кхо Нанг Хак Биет, Нгои Латинкс, Хоа Ои Хонг (LGBTQIA2S+), Фу ​​Но Да Мау и Ку Чиен Бинь.

Cac nhóm họp kín làm việc với nhau và cộng tác với y Ban Công Lý Khí Hậu và Hội Đồng Phụ No của chúng ta về các chiến doch, so ki Он ва пел Кьен.

 

Если у вас есть камера, которая поможет вам запретить QR-код, сделайте это!

 

Các Cuộc Bầu Cử Có Ý Nghĩa Quan Trọng đối với Các Thành Viên Của SEIU 503

 

Quá trình giành các hup đồng có lợi bat đầu từ rất lau trước бан thương lượng. Ngân sách dùng để xac định mức lương cho các thành viên SEIU 503 и và các chính sách có ảnh hưởng tới nơi làm việc của chúng ta tùy thuộ c rất nhiều vào quyết định của các nhà lanh đạo được bầu chọn. Những Thắng lợi gần đay về hup đồng dành cho các thành viên của SEIU 503 sẽ khong thể thành hiện thực nếu các thành viên của SEIU 503 khong giup bầu những người coi trọng sức lao động của chúng ta vào chính quyền tiểu bang, местный và Лиен Банг.

 

CAPE (Hành Động Của Công Dân Vì Giáo Dục Chính Trị) là một chương trình chính trị tự nguyện của Lien Đoàn và do thành viên lãnh đ ạо. Chương trình nay thúc đẩy quy trình chứng thực và quyết định nơi đầu tư các khoản đóng gop tự nguyện của thành viên SEIU 503 Nhằm tạo ra tác động tối đa cho các thành viên cũng như người lao động ở Орегон. Если вы хотите получить 10 долларов, 15 долларов США или 20 долларов США/тонг, где вы можете получить деньги, вы можете получить 70.000 50 долларов США, а затем получить доступ к ним. Это было то, что нужно сделать, чтобы сделать это, и это было бы здорово. Cac khoản đóng góp cho CAPE đủ điều kiện để được Giảm Thuế Thu Nhup Cho Mục Đích Chính Trị c Oregon, Lên tới $100/năm Вы можете получить XNUMX долларов США за XNUMX долларов США за XNUMX долларов США за XNUMX долларов США за XNUMX долларов США за XNUMX долларов США за XNUMX долларов США.

 

Если вы хотите, чтобы вы знали, что такое Тунг Тхонг вао нам тои, Лиен Доан знает, что такое Чонг Та Кхонг Тхо Нгоан Мот Лам Нго. trước những gì đang diễn ra в Орегоне. Sẽ có các cuộc thi cạnh tranh từ Bộ trưởng Ngoại Giao Oregon đến y Ban Quận vào năm tới và mỗi cuộc thi trong so đó sẽ tac động Это было очень важно. Привет, я знаю, как это сделать, – эй, это я КЕЙП, хом, нет!

 

 

Тху Хут Как Тхань Вьен и Нонг Тхон:

Thu Hẹp Khoảng Cách trong Liên Đoàn Của Chúng Ta

Актеры: Майк Пауэрс, Чо Туч SEIU 503

 

Là một Lien Đoàn cấp tiểu bang và do thành viên lãnh đạo, chung tatin vào sức mạnh của sự đoàn kết và hòa nhập, đồng thời c ố Gắng lan tỏa sức mạnh đó đến mọi nơi ở Орегон, từ khu vực thành thị đến cộng Донг Нонг Тон.

 

Phục vụ các thành viên ở nong thon là việc rất quan trọng, bat chấp những thách thức là có it cơ hội để kết nối trực tiếp v Да, хо. Чунг та Луон Йеу, как Тхань Вьен и Нонг Тхон Пхан хои, как

ту хут хо тот хон. Чунг та Данг то чук Тхем Нхиу Су Кин, Хой Тхо ва Куок Хоп Тхи Тоа Тхи Чин и Пхонг Бен Нгоай Портленд и Салем. Но нет, нет, это не то, что Хонг Джиан Монг Ма Нхиу Тхань Вьен и Нонг Тхон Ко Тхи Тхам Гия Тео, как я могу сделать это. Cac thành vien từ Thai Binh Dương đến bờ Song Snake có thể tham gia các sự kien và hoạt động của Lien Đoàn dễ dàng hơn Bao giờ hết.

 

Con nhiều việc phải làm. Чунг та хоп так вуи cơ куан луп пхап để cai thien khả năng Truy Cập Bang Thông Rộng ở Nông Thôn. Cơ hội tiếp cận Интернет, а также доступ к Интернету, где вы можете найти что-то вроде того, что вам нужно, и что вы можете сделать это, в конце концов, это не так, нет, Бэнг Тхонг Ронг ла Мот, где ты можешь это сделать. В Орегоне, вы не знаете, как это сделать như nguồn trợ giup cần thiết để có thể thực hiện cong việc của minh. Орегон: 10 трио в 2020 году, когда 157 трио в 700 году được chuẩn bị. В До Кионе, штат Орегон, есть XNUMX трио в год.

 

Bong cách ủng hộ việc cải thiện bang thông rộng ở nong thon, chúng ta khong chỉ giải quyết nhu cầu mà con thể hiện cam kết trở thành m И Лиен Доан мог бы сделать это.

 

Чунг та Данг Тон Дунг Нхунг Нон Тунг Трук Туйен Тхан Тхьон Вуи Нгои Дунг Хан để Các Тхань Вьен ở Нонг Тхон Ко Тхо До Данг Труй CAP Thong Tin, Tham gia Thảo Luận и Tham gia CAC Hoạt động Của Liên đoàn. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bat kể Ban sống và làm việc ở đâu đi chăng noa thi các thành viên ở nông thôn đều có thể Это то, что вам нужно, чтобы получить больше всего удовольствия, чем то, что произошло с Лиен Доаном.

 

Tiếng noi các thành viên ở nông thôn rất quan trọng. Чунг Той Тин Рунг Банг, Чтху Хут, как Тхань Вьен, Нонг Тхон Тхам Гия, Чунг Та Джанг То Ра Мот Лиен Доан вунг Мун Хан, Тоан Дьен Хон Дэ ấu tranh cho tất cảcác thành viên, но kể họ ở đâu. Bong cách nâng cao ý thức cộng đồng và sự đoàn kết, chúng ta trao quyền cho các thành viên ở nông thôn như một phần không thể thiếu trong Li И это было чунг та.

 

Liên Đoàn của chúng ta coi trọng sự đoàn kết, cong bằng và hòa nhập. Чунг та тин ринг муи Тхань виен đều xứng đáng được lang nghe, hỗ trợ trao quyền.

 

Cách Chung Ta Bầu Chọn Các Nhà Lãnh Đạo Tại Địa Phương

 

Cac cuộc bầu cấp sublocal с 4 числа в 2024 году. Вы знаете, что такое трип, как тренер, который может сделать это, seiu503.org/WeAre503.

Các mẫu giấy đề cử sẽ được cung cung cấp theo yêu cầu. Hãy gọi điện đến Trung Tâm Hỗ Trợ Thành Viên theo số 1-844-503-SEIU (7348) để yêu cầu cung cấp Бумажная форма номинации (Mẫu Đơn Đề Cử B) ằng Giấy); Вы не можете использовать веб-сайт SEIU503.org/WeAre503. Тхань вьен с Тхи Сы Донг может быть таким же, как Ван Фонг СЕИУ Тхонг куа Трунг Там Конг Нго Дань Чо Тхань Вьен. Как и в случае с Портлендом и Салемом, Хай-Дин-Ту-Сау, 9 лет пел в 5 лет. Hãy xem trang web để biết giờ ghé tăm tại các văn phòng khac hoặc Ban có thể thu xup thời gian ghé tăm với nhân viên.

Những thành vien đang tim cách tranh cử cho các vị trí nên tự ứng cử. Cac thành vien cóng có quyền đề cử thành vien khac. Phiếu bầu sẽ khong ghi rõ thành viên tự ứng cử hay do thành viên khac đề cử. Cac thành viên được thành viên khac đề cử phải chấp nhận đề cử trước hạn chót được cong bố trực tuyến. Бон Пхи ла Тхань Вьен и Дийу Кьен Тео Куй Чо са Лиен Доан Трак 26 января 1 г., День Победы h cử cho các vị tri được bầu chọn hoặc bỏ phiếu.

Он виен с тем, что гои должен запретить кхай стринги олово анг вьен ва/хоцк энх бэт коу анг вьен чо чо бао нхиэу ву три. Бан ке кхай тхонг олово анг вьен ва ань сак джанг трук туйен để các thành vien bỏ phiếu xem xet khi ho b phiếu. Мой бан ке кхай стринги олово вьен пхуке нэп трц кхи кет тхук đề cử vào ngày 26 1 мая 2024 года.

Нам нет, если вы находитесь на сублокальном уровне, где вы находитесь, вы можете отправить электронное письмо по электронной почте. Отправьте электронное письмо, чтобы узнать, как это сделать. Đối với các cuộc bầu cử chỉ bằng hình thức điện tử, sẽ khong có thôngtin lá phiếu nao được gửi qua đường bưu đi ОН. Если вы не находитесь в сублокальном регионе, где вы находитесь, на самом деле, это SEIU503.org/WeAre503. Nhằm đảm bảo địa chỉ электронная почта cá nhân chính xac của Ban có trong hồ sơ để gửi lá phiếu, hãy cập nhật Thông Tin Liên Hệ Của Bạn trực tuyến tại SEIU503.org/contactInfo.

Вы можете выбрать Sublocal 99 Homecare и Sublocal 200-220 ODHS/OHA: Sublocal 99 и Sublocal 200 (bao gồm 201 – 220) sẽ sử ng phương thức bỏ phiếu điện tử kết hợp với phương thức bỏ phiếu qua th ư bưu điện theo yêu cầu. Nếu muốn yêu cầu cung cấp phương thức bỏ phiếu qua thư bưu điện, ban phải thực hien việc này trước ngày 26 tháng 1 năm 2024 5, в 00:1, позвоните по номеру 844-503-7348-SEIU (503 ). Пхи Нхун Док йеу, где ты trước тхи нха кунг кэп дач ву боу чун муи ко тхо кунг кэп пхонг тхок бо пхиу куа тхо боу Джин. Если вы не знаете, как это сделать, вы можете отправить письмо по электронной почте, чтобы узнать больше о том, как это сделать. c bỏ phiếu bằng phương tiện điện tử bat đầu. Отправьте электронное письмо по электронной почте, где вы найдете тонг олово, хак, как минута, танг, SeiuXNUMX.org/ContactInfo.

Cac phiếu bầu thay thế/vắng mặt sẽ được cung cấp đến ngày cuối cùng trước ngày đến hạn bỏ phiếu. Вы долго на самом деле можете найти SEIU503.org/WeAre503, чтобы узнать, как это сделать.

 

 

Đây là thông báo chính thức về các đợt đề cử và bầu chọn.

 

Lịch Họp Ban Giám Đốc Năm 2024

 • 13 января 1 года, день: Кот-хоп/Салем
 • 9 3 числа 2024 года, день: Кот-хоп/Бай-Бьен-Гленеден
 • 4 5 января 2024 года, День: Кот-Хоп/Портленд
 • 22 января 6 года, день: Кот-хоп/Салем
 • 1 8 ноября 2024 года, день: Дай Хойнг/Портленд