Опубликовано: Июль 16, 2021

Nhiều nhân viên chăm sóc gia đình và hỗ trợ cá nhân gặp phải điều kiện làm việc không an toàn. Chúng tôi kêu gọi DHS bảo vệ người lao động bằng cách thông báo cho họ nếu có tiền sử quấy rối hoặc lạm dụng trước khi họ tiếp nhận một ngường tii dêu. Vui lòng ký tên vào bản kiến ​​nghị dưới đây để ng hộ chiến dịch này.

Ван bản thỉnh cầu

Гуи Майк Маккормик и Лилия Тенинти,

Tôi tin rằng nhân viên chăm sóc gia ình và hỗ trợ cá nhân xứng áng có được một môi trường làm việc an toàn. Nhng hiện tại, người lao động đang gặp phải sự quấy rối và lạm dụng trên đồng hồ của bn. Chúng tôi yêu cầu DHS thực hiện các biện pháp để bảo vệ người lao ng, bao gồm thông báo cho người lao ng nếu có tiền s quấy rối, phân bcông khi tiếp nhận một khách hàng mới.