Испанский | Русский | Tiếng Việt | 简体 中文

Hỗ trợ tiền mặt cho cac thành viên của SEIU 503 bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Vào những thời điểm khó khăn, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu biết đoàn kết và nâng đỡ lẫn nhau. Ó là lý do Liên oàn của chúng ta ã lập quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do COVID-19. Quỹ này nhằm hỗ trợ tiền mặt cho mọi thành viên của SEIU gặp khó khăn về tài chính do cuộc khủng khoảng sức khỏe cộng ng liên quan đến COVID-19. Bt kỳ thành viên nào của SEIU (hoặc tiểu vùng) cũng có thể quyên góp tiền vào quỹ này, và mọi thành viên có tư cách tốt u đủ đihnnnn.

Ăng ký nhận hỗ trợ tiền mặt tại đây

Quyên góp tiền vào quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn tại ây

 

Ảnh chân dung mỉm cười của Стив Демарест, nhà lãnh đạo thành viên của SEIU«Ban Giám Đốc SEIU 503 rất xúc động được công bố khoản tiền đóng góp trị giá $ 100.000 19 за то, что было сделано для этого. Chúng ta sở trở nên mạnh mẽ hơn khi sát cánh bên nhau và trong những thời khắc khó khăn, iu đó có nghĩa là chúng ta sẽ làm mọi việc có nha ”.

- Стив Демарест, Chủ Tịch của SEIU 503

 

 

 

Ảnh chân dung mỉm cười của Melissa Unger, giám đốc iều hành của SEIU Local 503

«Cuộc Хунг HOANG SUC кхое công đồng LIEN Quan Джен COVID-19 Đăng GAY ра nhiều VAN Dje чо Toan bộ NEN Kinh tế của Chung та, buộc Chung та Пхай UNG PHO BANG ОКН НАНГ Djo Lan nhau vÀ đàm Bảo RANG QUA Trinh Phúc Hoi sẽ tập trung vào các gia ình lao động. Quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn là một cách để Liên Đoàn của chúng ta giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ».

—Melissa Unger, Giám Đốc iu Hành của SEIU 503.